Körföreningen Helgo


är Helgonakörens medlems- och stödförening. Som korist i Helgonakören är man automatiskt medlem i Körföreningen Helgo. Föreningen har till syfte att vara ett juridiskt och ekonomiskt stöd för körens verksamhet. Den sociala verksamheten är av stor vikt i alla sammanhang. Därför har vårt sexmästeri en viktig roll att fylla till glädje för oss alla. 
Till      Helgonakören ...http://www.helgonakoren.se/index/helgonakoren.se/Valkommen.htmlhttp://www.helgonakoren.se/helgonakoren.se/Valkommen.htmlshapeimage_2_link_0

© Helgonakören i Lund

Festmåltid på ”Olde Hansa”medeltidsrestaurang i Tallinn, 4.6.2011.   (foto H. Lund)